Browsed by
Tag: Tricks & Tips

Zdalna deinstalacja poprawek

Zdalna deinstalacja poprawek

Niestety ostatnio coraz częściej zdarza się, że Microsoft wypuszcza poprawki, które psują pewne działające wcześniej funkcjonalności systemów. W przypadku, gdy zależy nam na szybkim usunięciu poprawki z wybranej stacji roboczej/serwera celem weryfikacji czy dana poprawa była przyczyną zaprzestania działania funkcjonalności i nie mamy do tego żadnych płatnych narzedzi możemy wykorzystać oczywiście Powershell’a 🙂 Skorzystamy z narzędzia systemowego wusa.exe, z tym że trochę podrasujemy zwracane przez nie wyniki, żebyśmy mieli na bieżąco informację o tym, czy dana poprawka jest w trakcie…

Read More Read More

Błędy encoding utf-8 przy wysyłce maila z Powershella

Błędy encoding utf-8 przy wysyłce maila z Powershella

Podczas próby wysyłki maila z poziomu Powershell’a (Send-MailMessage) z użyciem formatowania utf-8 w niektórych przypadkach pojawiają się błędy typu: Send-MailMessage : Cannot bind parameter ‚Encoding’. Cannot convert the „utf8” value of type „System.String” to type „System.Text.Encoding”. Jest to spowodowane „cache’owaniem” formatowania z bieżącej konsoli/ustawień systemu. Aby pozbyć się tego błędu należy: 1. Utworzyć nowy obiekt formatowania utf-8:

2. Wykorzystać ten obiekt w poleceniu wysyłającym maila np:

I można się cieszyć działającą wysyłką maili 😉

Ograniczenie CPU dla Powershella

Ograniczenie CPU dla Powershella

Od jakiegoś czasu zastanawiałem się w jaki sposób można ograniczyć ilość CPU wykorzystywanego przez uruchamiane skrypty Powershell’a tak aby nie zabijały one maszyny, na której są odpalane. Jak się okazuje temat wcale nie jest taki trywialny, bo prostej metody nie ma… Jest jedynie workaround: 1. Tworzymy dedykowane konto użytkownika, które będzie wykonywać skrypty na serwerze. 2. Nadajemy kontu uprawnienia do uruchamiania skryptów oraz wykonywania zadań w ramach skryptu. 3. W rejestrze pod ścieżką: HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Quota System\(SID-Użytkownika) tworzymy wpis o nazwie…

Read More Read More

Powershell – sprawdzanie, czy archiwa są chronione hasłem

Powershell – sprawdzanie, czy archiwa są chronione hasłem

Problem na dziś: Należy utworzyć udostępniony zasób sieciowy, na który użytkownicy mogą wrzucać tylko i wyłącznie archiwa plików (.zip , .raz , .7z), które są chronione hasłami (Bezpieczeństwo przed wszystkim… 🙂 ). W przypadku, gdy wrzucone dane nie spełniają tych wymagań mają być automatycznie usuwane z zasobu. Zasadniczą kwestią jest tutaj rozwiązanie zadania dotyczącego weryfikacji, czy plik jest chroniony hasłem. Czego będziemy potrzebować? Zainstalowanego pakietu 7zip razem z narzędziami wiersza poleceń + powershell’a. 1. Utwórzmy sobie zasób, na którym wykonywać…

Read More Read More

De-duplikacja danych w Windows 2012 R2

De-duplikacja danych w Windows 2012 R2

Jako, że miejsca na serwerach (macierzach, dyskach…) ciągle brakuje, nie ważne ile by go nie było i tak zawsze jest to za mało 🙂 Z drugiej strony dodatkowa przestrzeń kosztuje i to niemało jeśli mamy na myśli szybkie dyski SSD, czy replikowane macierze. Z drugiej strony nawet jeśli nie borykamy się z brakiem miejsca – dobrze jest móc wykorzystywać zasoby w sposób optymalny, czyli jeśli się da to „zabierać” 10GB miejsca zamiast 100GB, gdy nie ma takiej konieczności. Ale jak…

Read More Read More