Browsed by
Tag: database

Zmiana Collation w MS SQL

Zmiana Collation w MS SQL

W przypadku omyłkowego wyboru Collation niezgodnego z wymaganiami danego produktu/aplikacji stajemy najczęściej przed koniecznością przeinstalowania bazy danych. Jednakże jest na to pewien krótszy i prostszy sposób: Backup SQL – koniecznie !

, gdzie kolejne parametry oznaczają: /q – tryb cichy /action=rebuilddatabase – przebudowa bazy danych /instancename=InstancjaSQL – nazwę instancji SQL, gdzie dokonywana ma być zmiana Collation /sapwd=HasloKontaSA – hasło wbudowanego kona „sa” w SQL /SQLCollation=NazwaCollation (np.: /SQLCollation=SQL_Latin1_General_CP1_CI_­AS ) – nazwa oczekiwanego Collation SQL /SQLSYSADMINACCOUNTS=Domena\KontoSysadmin – konto posiadające uprawnienia administratora…

Read More Read More