MTU 1504 i wiszące sesje…

MTU 1504 i wiszące sesje…

Dosyć nietypowy problem na stacji jednego z użytkowników: Połączenie z domeną Active Directory działa prawidłowo, jest dostęp do zasobów sieciowych, poczty elektronicznej i całego pozostałego BackEndu, jednak pojawił się problem przy połączeniu z bazą danych. Połączenie było nawiązywane prawidłowo, jednak po pewnym czasie było zawieszane z nieokreślonej przyczyny.  Przy wspólnej analizie z zespołem sieciowców udało się ustalić przyczynę takiego stanu rzeczy – była nią nieprawidłowa wartość parametru MTU na interfejsie sieciowym, który był wyższy niż MTU na switchu, do którego…

Read More Read More

Konwersja Excela do pliku CSV w powershellu

Konwersja Excela do pliku CSV w powershellu

Powershell + plik CSV = „sky is the limit” ale… Użytkownik końcowy woli jednak pracować w oparciu o Excela i niekoniecznie chce mu się konwertować go do pliku CSV. Administrator z kolei nie chce na to tracić czasu, bo ma ważniejsze zadania do realizacji 🙂 Dla mnie najwygodniej uruchamia się skrypty będąc w lokalizacji, gdzie jest skrypt i podając do niego ścieżkę z parametrami w postaci .\skrypt.ps1 .\plik_wejściowy Aby zautomatyzować przekształcanie plików Excela do plików csv, które następnie będą obrabiane…

Read More Read More

Instalacja fixa .msu z użyciem Dism

Instalacja fixa .msu z użyciem Dism

Podczas próby instalacji poprawki systemowej (hotfixa) z paczki *.msu otrzymywany jest następujący błąd świadczący o rzekomym braku kompatybilności pakietu z systemem operacyjnym: Co jednakże nie jest prawdą i zgodnie z informacjami producenta pakiet ma zastosowanie w systemie operacyjnym. Aby rozwiązać tenże problem i pomyślnie zainstalować pakiet .Msu należy: 1. Wypakować pliki składające się na pakiet *.msu poleceniem:

, gdzie C:\Windows6.1-KB2634907-v2-x64.msu jest lokalizacją pakietu *.msu natomiast C:\poprawka miejscem, gdzie zostanie on wypakowany 2. Zainstalować wyodrębniony plik *.cab z wykorzystaniem Dism:…

Read More Read More

Wyrażenia regularne Powershell

Wyrażenia regularne Powershell

    Mała ściągawka dla zapominalskich ( 🙂 ) o operatorach wykorzystywanych do budowania wyrażeń regularnych w Powershell’u. Znaki w wyrażeniu Znaczenie \n Nowa linia \w Słowo \W Nie-słowo \d Znak \D Nie-znak \s „Biały” znak (spacja, tabulator itp.) \S Nie-biały znak \t Tabulacja   Kotwice Znaczenie ^ Początek linii \A Początek ciągu znaków $ Koniec linii \Z Koniec ciągu znaków \b Granica słów \B Nie-granica słów \< Początek wyrazu \> Koniec wyrazu Kwantyfikator Znaczenie * Zero lub więcej znaków…

Read More Read More

Instalacja .Net 3.5 w Windows 8.1

Instalacja .Net 3.5 w Windows 8.1

Po instalacji świeżego systemu klienckiego Windows 8.1 przychodzi czas na instalację dodatków, konsolek do zarządzania zdalnego, przystawek itp. itd.Do instalacji modułu „ActiveRoles Management Shell for Active Directory” konieczna jest wcześniejsza instalacja .Net 3.5. i tu pojawia się lekki problem… Zarówno próba instalacji z poziomu funkcji systemowych, jak i pobranej ze strony Microsoftu paczki .msi kończy się pięknym błędem: 0x800F0906 Co robić? Jak żyć? Bez .net 3.5? Ależ skąd… 🙂 Wystarczy podłączyć płytkę instalacyjną z systemem i wprowadzić następujące polecenie:

Read More Read More