Browsed by
Miesiąc: styczeń 2017

Subject Alternative Names w Enterprise Certification Authority

Subject Alternative Names w Enterprise Certification Authority

Wdrożenie nowego urzędu certyfikatów (CA) w wersji Enterprise Issuing CA poszło bez większych problemów. Standardowe testy requestów, szablonów, wystawienia certyfikatów zostały zaakceptowane, po czym po kilku dniach okazało się, że jest problem z „częścią” atrybutów requestu, które są „wycinane” lub nie są akceptowane… Konkretnie chodziło o SAN (Subject Alternative Names), czyli właściwość pozwalającą na wpisanie wielu nazw DNS do jednego certyfikatu. Jest to przydatne w scenariuszach, gdy na jednym adresie IP/nazwie DNS mamy wystawionych wiele różnych stron www lub przypisanych wiele…

Read More Read More

Wieloskładnikowe uwierzytelnianie w Powershell

Wieloskładnikowe uwierzytelnianie w Powershell

Czasami/Często albo nawet i częściej niż często zachodzi konieczność przekazania komuś kompetencji w zakresie danej technologii. Gdy tylko jest to możliwe odbywa się to poprzez delegację uprawnień na poziomie aplikacji. Niestety nie zawsze jest to możliwe i zdarzają się sytuacje, w których nie można/nie da się (lub nie jest to wygodne) wydelegować uprawnień. Wtedy zazwyczaj pojawia się konieczność wydelegowania uprawnień w ramach jakiegoś konta ‚X’ i przekazania poświadczeń tego konta do grupy użytkowników celem wykonania swoich zadań. Właśnie w tym…

Read More Read More