POC – Private “Update for Business” – Komputery i Grupy

3 lipca 2015 at 07:10

Spis treści projektu: 1. POC – Private “Update for Business” – Intro 2. POC – Private “Update for Business” – Komputery i Grupy 3. POC – Private “Update for Business” – Inwentaryzacja klientów 4. POC – Private “Update for Business” – Inwentaryzacja poprawek 5. POC – Private “Update for Business” – Automatyczna akceptacja poprawek 6. POC – Private “Update for Business” – Automatyczny Maintenance Mamy już gotową „infrastrukturę” serwerową i zsynchronizowane dane z microsoftowym repozytorium poprawek. Pora do-konfigurować resztę funkcjonalności, żeby nasz serwer WSUS zaczął przypominać „Update for Business”. Zaczynamy. Po utworzeniu trzech grup komputerów: Grupa_Testowa, Grupa_Pilotazowa, Grupa_Produkcyjna uruchamiamy cmd/powershell’a i wykonujemy polecenie, które zwróci nam unikalne identyfikatory grup potrzebne w dalszych krokach:

W odpowiedzi otrzymamy np: B73CA6ED-5727-XXXX-YYYY-015E03F6A88A Unassigned Computers 83F90CD5-5B65-XXXX-YYYY-60E0B54AE674 Grupa_Testowa 1C51B3C2-B0A5-XXXX-YYYY-3F38396A0195 Grupa_Pilotazowa 4D0B5A58-36A6-XXXX-YYYY-4255BFF6D22D Grupa_Produkcyjna A0A08746-4DBE-XXXX-YYYY-9E7652C0B421 All Computers Tak więc mamy już informację o grupach wraz z ich identyfikatorami. Co można zrobić z tą wiedzą? Ustawiać automatyczne wyzwalacze akceptujące poprawki po określonej liczbie dni dla poszczególnych grup – ale o tym w kolejnej części. Mając dane o tym, jakie stacje mają znaleźć się w grupie testowej oraz pilotażowej tworzymy sobie dwa pliki tekstowe zawierające nazwy tych stacji: W plikach tekstowych wpisujemy poszczególne stacje np. Grupa_Testowa.txt: PC1.mkrzanowicz.pl PC2.mkrzanowicz.pl PC3.mkrzanowicz.pl […]

POC – Private „Update for Business” – Intro

2 lipca 2015 at 08:44

Spis treści projektu: 1. POC – Private “Update for Business” – Intro 2. POC – Private “Update for Business” – Komputery i Grupy 3. POC – Private “Update for Business” – Inwentaryzacja klientów 4. POC – Private “Update for Business” – Inwentaryzacja poprawek 5. POC – Private “Update for Business” – Automatyczna akceptacja poprawek 6. POC – Private “Update for Business” – Automatyczny Maintenance   Jakiś czas temu Microsoft ogłosił, że od Windowsa 10 udostępnia nowy/alternatywny sposób dystrybucji poprawek systemowych nazwany jako „Update for Business”. Microsoft twierdzi nawet, że lepszym: http://windowsitpro.com/patch-tuesday/windows-update-business-better-says-microsoft A o co tak w skrócie chodzi? O podział środowiska korporacyjnego oraz poziomów testowania poprawek na kilka reprezentatywnych grup: – Testy wewnętrzne Microsoftu – Grupa „szybkich” poprawek – Grupa „wolnych” poprawek” Mniej więcej w taki sposób: Microsoft chce odciążyć społeczność korporacyjną od konieczności szczegółowego testowania poprawek zaraz po ich wypuszczeniu i przenieść ten ciężar na zainteresowanych, Power Userów oraz rzesze entuzjastów, bo dopiero po miesiącach (?) testów trafiły one „wygrzane” do korporacji w ramach „slow updates”. Założenie jakby nie spojrzeć dobre, ale i tak nie da się pominąć poważnego przetestowania wszystkich poprawek przed instalacją w środowisku produkcyjnym. I co zrobimy z tą wiedzą oraz wymaganiami? Połączymy dobry pomysł z […]

© Marcin Krzanowicz