Otwieranie Excela w wielu oknach

4 lutego 2016 at 16:12

Domyślnie po instalacji Excel’a otwierając wiele dokumentów mamy irytująca sytuację, że nie jesteśmy w stanie przeglądać kilku arkuszy na kilku monitorach. Musimy się przełączać pomiędzy okienkami, albo otwierać nowe instancje Excela i w nich otwierać arkusze. Sprawa dosyć irytująca… Aż dziw, że Microsoft nie pomyślał o zaszycie funkcjonalności umożliwiającej pracę z wieloma arkuszami rozłożonymi wielu monitorach Trzeba więc poprawić po twórcach! Aby tego dokonać wystarczy wykorzystać poniższy plik rejestru i zastosować go w systemie:

I cieszyć się mozaikowością dopasowania układu wielu arkuszy do swoich potrzeb. Mała rzecz, a cieszy. P.S. Testowane z Officem 2010.

DHCP Server 2012 Audit Log Paused

30 lipca 2015 at 13:51

Na serwerach DHCP pracujących pod kontrolą systemu operacyjnego Windows Server 2012 R2 niestety często obserwuje się przypadłość automatycznego zatrzymywania logowania zdarzeń. Jest to o tyle uciążliwe, że tracimy sporo danych niezbędnych do rozwiązywania problemów, a po zatrzymaniu loga nie pomagają restarty usług, czy całego serwera, ciągle log wygląda mniej więcej tak: 02,07/25/15,14:07:54,Audit Log Paused,,,,,0,6,,,,,,,,,0 02,07/25/15,20:10:35,Audit Log Paused,,,,,0,6,,,,,,,,,0 02,07/25/15,20:18:23,Audit Log Paused,,,,,0,6,,,,,,,,,0 02,07/25/15,20:21:10,Audit Log Paused,,,,,0,6,,,,,,,,,0 Co więc zrobić aby przywrócić logowanie na serwerze DHCP? Problemów związanych z brakiem logowania zdarzeń i zatrzymaniem logowania może być kilka: Błędy uprawnień (mało prawdopodobne, skoro serwer zapisuje do logu informacje o zatrzymanym logowaniu zdarzeń ) Aby rozwiązać ten problem należy zweryfikować uprawnienia na folderze, gdzie trzymane są logi serwera DHCP. Na liście uprawnionych musi być wpis: „DHCPServer” wybrany z Komputera Lokalnego – nie z domeny – z uprawnieniami odczytu, zapisu i modyfikacji danych znajdujących się w folderze. Zbyt mało miejsca na dysku Domyślnie jeśli na dysku jest mniej niż 20 procent wolnego miejsca – mechanizm JetDatabase przestaje zapisywać logi. Warto więc dbać o odpowiednią ilość wolnego miejsca Natomiast częstszym problemem jest brak możliwości zweryfikowania rzeczywistej pojemności oraz zajętości dysku, gdzie znajdują się logi. Aby spróbować rozwiązać ten problem należy bezpośrednio na partycji z logami nadać uprawnienia […]

© Marcin Krzanowicz