Brakujące Template’y Certyfikatów

27 sierpnia 2015 at 14:21

Po reinstalacji/wykonaniu upgrade’u/ zastąpieniu urzędu certyfikatów CA wszystkie usługi są świadczone poprawnie, ale większość szablonów certyfikatów jest niewidoczna z poziomu konsolek do zarządzania usługami. Nie pomagają restarty usług, serwerów itp.

Należy wykonać polecenie:

Podając jako parametr „templatename” nazwę „zaginionego” template’u. Należy powtórzyć kolejno dla wszystkich szablonów.

Po wykonaniu powyższych komend wszystkie szablony są dostępne i widoczne :)